BTW-teruggave service

Eigenaren van zonnepanelen kunnen de BTW over de aanschaf van hun systeem terugkrijgen via Belastingdienst.Pavento Solar adviseert u graag over de te nemen stappen.

Alle particulieren bij wie de zonnepanelen zijn opgeleverd na 20 juni 2013, zijn verplicht om over de teruggeleverde stroom BTW af te dragen aan de schatkist. Dat heeft z’n voor- en z’n nadelen.
Het nadeel is dat u een administratie moet bijhouden; u moet een BTW-nummer aanvragen en jaarlijks aangifte doen. Het voordeel is dat u de BTW die u over de aanschaf heeft betaald, kunt terugvorderen.

Gelukkig hoeft u niet per se in actie te komen. Er zijn namelijk twee manier om de administratie van BTW te vermijden:

1. U doet niets

Het wordt gedoogd om kleine bedragen aan BTW te innen zónder BTW-aangifte te doen. Als u zich niet aanmeldt als ondernemer in zonnestroom, gebeurt er dus ook niets. Jammer is wel dat u dan de BTW over de aanschaf ook niet kunt terugkrijgen.

2. Ontheffing aanvragen als kleine ondernemer (KOR)

Voor ondernemers die minder dan € 1.345 per jaar af te dragen hebben – bij terugleveren van zonnestroom gaat het hoogstens om 100 euro per jaar-, bestaat er een KleineOndernemersRegeling (KOR). Die houdt in dat u ontheven wordt van de plicht om aangifte te doen of BTW af te dragen. Voordeel van deze optie is dat u wél ondernemer bent en dus wél de BTW over de aanschaf kunt terugvragen. Zodra de BTW is teruggestort vraagt u ontheffing aan. Voor het volgend jaar bent u dan van alle verplichtingen af.

Pavento Solar regelt alles

Wilt u gebruikmaken van de voordelen van registratie als ondernemer, dan moet u in het eerste jaar na aanschaf toch een aantal administratieve handelingen uitvoeren. Veel mensen zien daar tegenop. daarom heeft Pavento een btw teruggave service opgezet. U wordt aangemeld als ondernemer, de belastingdienst maakt een eenmalig btw-nummer aan en er wordt ontheffing aangevraagd, zodat u de opvolgende jaren geen aangifte meer hoeft te doen. Wij zijn hiervoor een samenwerking aangegaan met een BTW-specialist. Als u gebruik wilt maken van deze service betaalt u eenmalig € 130,- exclusief BTW.

pavento solar btw teruggave

Subsidie voor zonnepanelen

Vanuit veel gemeentes en provincies worden er ”lokale” subsidies gegeven op zonnepanelen. De regelingen die beschikbaar zijn, zijn divers. Zo kunt u in sommige gemeentes renteloos of tegen een lage rente geld lenen of krijgt u een een bijdrage voor het aanschaffen van zonnepanelen, welke kan oplopen tot € 500,-.

Zakelijke subsidies

Net als voorgaande jaren zijn er zakelijke subsidies beschikbaar, waardoor het aanschaffen van zonnepanelen ook voor het bedrijfsleven aantrekkelijk wordt gemaakt. Vaak bestaan deze subsidies uit belastingaftrek.

Voor zonnepanelen zijn de volgende regelingen beschikbaar:

●  Kleinschaligheidsaftrek (KIA)
●  Energie-Investeringsaftrek (EIA), per 1-1-2016 aanzienlijk verhoogd
●  Milieu-investeringsaftrek (MIA)
●  Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Ook dit jaar is er de SDE+ subsidie beschikbaar. Deze subsidie is voor grote projecten, wanneer er een electriciteitsaansluiting van minimaal 3x 80A aanwezig is.

Scroll naar boven